představení aliance Brotherhood of Braves

Go down

představení aliance Brotherhood of Braves

Post  Admin on Mon Jan 07, 2008 11:11 pm

Vitejte na strankach aliance Brotherhood of Braves.

Naše aliance je neútočnou aliancí hájící své členy před útoky jiných hráčů/aliancí.

Pravidla, kterými se řídíme:
1. Jsme neutočná aliance. Aktivně nenapadáme členy jiných aliancí (s více než jedním členem) s vyjímkou aktivní obrany po předchozím napadení. Toto předchozí napadení musí být prokazatelné (musíte si uschovat bitevní zprávu - stačí ji zkopírovat do poznámek).

2. Povinnost pomoci členovi aliance, který byl napaden, požádá-li o to.

3. Právo na pomoc od členů aliance v případě napadení.

4. Obchodování je možné s hráči nebo členy aliancí, kteří nevykazují známky nepřátelství. Není možné obchodovat se členy znepřátelené aliance nebo s hráči (ať členy aliance nebo ne), kteří vykazují nepřátelské chování.

5. Žádný z členů aliance nesmí samovolně napadnout člena jiné aliance. Nevztahuje se na hráče, kteří nejsou v žádné alianci.

6. Členové si uvědomují, že v jednotě je síla a tímto pravidlem se řídí. Pokud je to alespoň trochu možné, provádějí společné obranné i útočné akce koordinovaně. Koordinaci provádí nejvyšší dostupná hodnost (admirál, není-li k dispozici pak generál, není-li k dispozici generál pak plukovník atd.)

7. Nerespektování pravidel členy aliance je trestáno následovně:
- Při prvním nerespektování následuje důtka udělená velením.
- Druhé nerespektování znamená automaticky vyloučení z aliance.

8. Přijetí do aliance
Minimální počet bodů pro přijetí do aliance činí: 1000.
Aby mohl být hráč přijat do aliance, musí bezvýhradně souhlasit s pravidly.
Pak kterýkoliv člen velení aliance může hráče přijmout jako člena.

9. Vyloučení z aliance
Vyloučení hráče z aliance je možné jedním z následujících způsobů:
- Nerespektováním pravidel aliance, viz bod "Nerespektování pravidel aliance"
- Prostou většinou hlasů členů aliance, kteří se musí vyjádřit do 3 dnů od vyhlášení hlasování o vyloučení z aliance velením aliance. Po třech dnech jsou
hlasy členů aliance vyhodnoceny a pokud bude nadpoloviční většina pro vyloučení člena, hráč je s okamžitou platností z aliance vyloučen.


Hodnosti:Admirál, Zakladatel: člen velení aliance, nejvyšší hodnost; nezávisí na bodech
Generál: 125001 +
Plukovník: 80001 - 125000
Major: 60001 - 80000
Kapitán: 40001 - 60000
Poručík: 25001 - 40000
Podporučík: 10001 - 25000
Velitel letky: 0 - 10000

Veleni aliance:Berkyl, Angeltoall

Diplomat:Berkyl
Jménem aliance jedná pouze diplomat.

Diplomatický status:Spojenci:

Dohody o neútočení:

Nepřátelé:


Poslední aktualizace hodností: 5.1.2008
Admin
Admin
Admin

Posts : 44
Join date : 2008-01-07

View user profile http://brotherhood.forums-free.info

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum